Thư Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh gửi Chủ tịch và các Đại biểu Quốc Hội về việc khai thác Bauxite Tây Nguyên

20/04/2009
Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh

Tiểu sử Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh

ttnguyentrongvinh.gif

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh

Kính gởi Chủ tịch và các Đại biểu Quốc hội.

Kính thưa các vị,

Về vấn đề khai thác bốc-xít ở Tây Nguyên, nhiều nhà khoa học đã phân tích rất kỹ về nhiều mặt cho thấy rằng không những đã không mang lại hiệu quả mà lại gây tác hại vô cùng to lớn về mọi mặt: kinh tế, xã hội, đời sống và an ninh quốc phòng lâu dài không thể cứu vãn được như sau:

Trên đất ba-zan rất quí của Tây Nguyên, chúng ta đương có những vùng rộng lớn về cà phê, chè và nhiều loại cây trồng khác, vừa là nguồn xuất khẩu quan trọng, vừa là nguồn sinh sống của hàng triệu đồng bào Kinh, Thượng và còn có cơ phát triển nữa, mặc dầu nguồn nước khan hiếm.

Nay nếu đào bới hàng vạn ha đất ba-zan, xâm hại cả rừng nguyên sinh khai thác bốc-xít để luyện thành a-luy-mi-na, sẽ hút cạn hết nguồn nước (60 m3 cho một tấn a-luy-mi-na), tiêu thụ một lượng điện rất lớn, đầu tư kinh phí rất lớn cho quãng đường 270 km để chuyên chở a-luy-mi-na xuống cảng biển bán giá rẻ, vừa là cách làm kinh tế không hiệu quả, vừa là một sự phá hoại không tiền khoáng hậu! Hết nước, thì cà phê có tồn tại và phát triển được không? Các loại cây trồng khác có phát triển được không? Sẽ không còn nguồn xuất khẩu cà phê, chè, cao su... Cuộc sống của hàng triệu đồng bào bị đảo lộn sẽ vô cùng khốn khó.

Từ trên cao, hàng vạn khối bùn đỏ chứa hóa chất độc hại sẽ theo sông, theo mưa trút xuống hạ du, hàng triệu đồng bào miền Nam Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ là người hứng chịu thì sẽ ra sao?! Nghiêm trọng nữa là về an ninh quốc phòng, chúng ta sẽ thường xuyên chịu sức ép giữa hai căn cứ quân sự của nước  ngoài như tôi đã trình bày với Bộ Chính Trị và Chính Phủ trong thư trước.

Khai thác bốc-xít, tàn phá môi trường sinh thái Tây Nguyên và môi trường sống của hàng triệu đồng bào, là đại hiễm họa đối với dân với Nước, là tội lỗi. Các thế hệ mai sau sẽ nghĩ gì về thế hệ cầm quyền hiện nay.

Thưa Chủ tịch và các Đại biểu Quốc hội,

Tôi tin rằng, với lương tâm và trách nhiệm với Đất nước các vị sẽ không thể đồng tình với chủ trương sai trái trên đây. Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của Nước, tôi tha thiết mong Chủ tịch và các vị Đại biểu Quốc hội có quyết định sáng suốt, dừng ngay dự án khai thác bốc-xít Tây Nguyên để tránh cho dân tộc một tai họa khôn lường.

Kính chào

(đã ký)

Nguyễn Trọng Vĩnh

Cán bộ lão thành cách mạng 93 tuổi,

72 năm theo Đảng làm cách mạng

Địa chỉ: Nhà 23, Ngõ 5                                 

Phố Hoàng Tích Trí, Kim Liên,                     

Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 04.35770135

http://phusaonline.free.fr/MoiSinh/2009/14_Thu-NTVinh.htm

 Bauxite Việt Nam International http://bauvinal.info.free.fr  http://bauxitevietnam.free.fr