Địa-lý Biển Đông với Hoàng-Sa và Trường-Sa

17/11/2009
Tác giả Vũ Hữu San - Thay lời tưa: Nguyễn Văn Canh.


I - Thay lời tựa

II - Địa-lý Biển Đông với Hoàng-Sa và Trường-Sa

1 - Biển Đông Của Báu Nước Ta.
1.1 - Khái-quát biển đảo Việt-Nam.
1.2 - Của báu của một nước.
1.3 - Biển Đông, sự sống còn của Việt-Nam.
1.4 - Tài-liệu địa-dư, những yếu-tố chính-xác.
1 4.1 - Sự chính-xác trong tài-liệu địa-lý.
1.4.2 - Yếu-tố chính-xác dùng trong Luật Biển.

2 - Biển Đông Xưa, Mai và Nay.
2.1 - Khai-sinh của Biển Đông
2.2 - Biển Đông quá-khứ, cái nôi văn-hóa, trung-tâm phát nguyên hàng-hải.
2.3 - Biển Đông và Ấn-Độ-Dương.
2.4 - Biền Đông tương-lai, lãnh-hải thành lãnh-thổ.
2.5 - Biển Đông, ngã tư thế-giới.
2.6 - Biển Đông, hành-lang chiến-lược bận rộn của Thế-giới.
2.7 - Với eo Kra, Biển Đông sẽ càng thêm bận rộn.
2.8 - Công-trình xây cất, sinh-hoạt biển & bờ.
2.8.1 - Công-trình mồ hôi, nước mắt.
2.8.2 - Hệ-thống hải-đăng Việt-Nam.
2.8.3 - Hệ-thống cảng biển Việt-Nam.
2.8.4 - Sinh-hoạt ngư-nghiệp.
2.8.5 - Công nghệ đóng tàu, một điểm loé sáng.

3 - Hải-sinh-vật Biển-Đông.
3.1 - Chim chóc.
3.1.1 - Biển Đông, vùng bay của di-điểu.
3.1.2 - Hải-âu, Bạn thân-thiết của người đi biển.
3.1.3 - Chim trên các đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa.
3.2 - Rùa và sinh-vật trên đảo ngoài Biển Đông.
3.3 - Hải-sinh-vật ngoài biển.
3.4 - Biển Đông và môi-trường Sinh-vật-học Việt-Nam.
3.4.1 - Vùng môi-sinh Á-đông.
3.4.2 - Đường Wallace – Huxley.
3.5 - Trữ-lượng hải-sản Biển Đông.
3.6 - Bảo-vệ môi-trường biển.
3.7 - Hải-sinh-vật cần bảo-vệ.

4 - Khí-tượng Biển Đông.
4.1 - Tình-trạng khí-tượng tổng-quát.
4.2 - Mùa gió.
4.3 - Thủy-triều.
4.4 - Vùng nước xoáy.
4.5 - Nước biển, Nồng-độ muối.
4.6 - Hải-lưu.
4.7 - Nước, gió và nạn dầu loang.

5 - Thiên-tai và Ô-nhiễm Biển Đông.
5.1 - Bão-tố.
5.2 - Những hiện-tượng thiên-nhiên khác.
5.2.1 - Sóng thần.
5.2.2 - Vòi rồng.
5.2.3 - Thủy-triều đỏ và Thủy-triều đen.

6 - Biển Đông, những sự kỳ-diệu thiên-nhiên.
6.1 - Sự kỳ-diệu về từ-tính.
6.2 - Sự kỳ-diệu về “địa-hình.
6.3 - Biển Đông, bà mẹ thiên-nhiên chống ô-nhiễm.
6.3.1 - Nước sạch-sẽ.
6.3.2 - Gió trong lành.

7 - Đảo và duyên-hải Việt-Nam.
7.1 - Tổng-quát về hải-đảo ven bờ Việt-Nam.
7.2 - Tổng-quát về Hoàng-Sa và Trường-Sa.
7.3 - Sự quan-trọng của hải-đảo.
7.4 - Quan-điểm khác nhau về quân-sự.
7.5 - Các đảo lớn Việt-Nam.

8 - Biển và đảo theo Luật Biển quốc-tế.
8.1 - Quan-niệm cũ mới về lãnh-hải.
8.2 - Luật Biển LHQ., một ý-thức mới về trật-tự trên biển.
8.3 - Lãnh-thổ, lãnh-hải và hải-phận về kinh-tế.
8.4 - Thềm lục-địa và Hải-phận Đặc-Quyền Kinh-Tế EEZ.
8.5 - Đường căn-bản duyên-hải và nội-hải.
8.6 - Thềm lục-địa kéo dài.
8.7 - Diện-tích thềm lục-địa Việt-Nam.
8.8 - Các nước lớn và luật biển.
8.8.1 - Hoa kỳ.
8.8.2 - Trung quốc.

9 - Luật Biển LHQ. và Biển Đông.
9.1 - Việt-Nam và Luật Biển.
9.2 - Trường-hợp các đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa.
9.3 - Những đường ranh Biển Đông.
9.3.1 - Đường ranh biển với Kampuchea.
9.3.2 - Đường ranh biển với Thái-lan.
9.3.3 - Đường ranh biển với Indonesia.
9.3.4 - Đường ranh biển nào ở Trường-Sa?
9.4 - Những hình vẽ hải-phận theo giả-thuyết.
9.4.1 - Bản-đồ tổng-quát Biền Đông.
9.4.2 - Hải-phận kinh-tế EEZ của Việt-Nam.
9.4.3 - Hải-phận kinh-tế EEZ của Trung quốc.
9.4.4 - Hải-phận EEZ của các nước Việt-Nam, Trung quốc, Đài-Loan, Phi-luật-tân, Mã-lai-á & Brunei.
9.4.5 - Hải-phận EEZ của Việt-Nam nếu Việt-Nam kiểm-soát đảo Tri-tôn.

10 - Đặc tính chung của các đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa.
10.1 - Cấu tạo địa-chất.
10.2 - Đất-đai san-hô.
10.3 - Kích-thước và tuổi-tác các đảo.
10.3.1 - Kích-thước của đảo san-hô.
10.3.2 - Tuổi đảo: thật già và thật trẻ.
10.4 - Hoàng-Sa và Trường-Sa thuộc Việt-Nam về phương-diện vị-trí.
10.5 - Hoàng-Sa và Trường-Sa thuộc Việt-Nam về phương-diện địa-hình đáy biển.
10.6 - Hoàng-Sa và Trường-Sa thuộc Viêt-Nam về phương-diện địa-chất, sinh-vật-học.
10.6.1 - Địa-chất.
10.6.2 - Thực-Sinh.
10.6.3 - Sinh Hóa.

11 - Thảo mộc Hoàng-Sa và Trường-Sa.
11.1 - Tồng-quát về thảo-mộc các đảo ngoài Biển Đông.
11 2 - Tài liệu của Giáo-sư Henry Fontaine.
11 3 - Tài liệu của Giáo-sư Phạm-Hoàng-Hộ.
11.4 - Tài liệu của Giáo-sư Sơn-Hồng-Đức.
11.5 - Báo-cáo của Kỹ-sư Trịnh-tuấn-Anh.

12 - Tài-nguyên.
12.1 - Phosphate.
12.2 - Ngư-nghiệp.
12.3 - Hải-sản Phụ.
12.3.1 - Ốc biển.
12.3.2 - Đỉa biển.
12.3.3 - Ruộng muối.
12.4 - Trữ-lượng dầu khí Biển Đông.
12.5 - Dầu khí trong hải-phận do Việt-Nam kiểm-soát.
12.6 - Những tài-nguyên Biển Đông trong tương-lai.

13 - Các đảo thuộc quần-đảo Hoàng-Sa.
13.1 - Tên quần-đảo: Bãi Cát Vàng.
13.2 - Chiều cao các đảo.
13.3 - Các Bãi Ngầm Macclesfield và Scarborough.
13.4 - Nhóm Trăng Khuyết.
13.4.1 - Đảo Hoàng-Sa.
13.4.2 - Đảo Hữu-nhật.
13.4.3 - Đảo Duy-mộng.
13.4.4 - Đảo Quang-ảnh.
13.4.5 - Đảo Quang-hòa.
13.4.6 - Đảo Bạch-quỷ.
13.4.7 - Đảo Tri-tôn.
13.4.8 - Các bãi ngầm.
13.5 - Nhóm đảo An-Yết.
13.5.1 - Đảo Phú-Lâm.
13.5.2 - Đảo Linh-côn.
13.5.3 - Các bãi ngầm chính.

14 - Các đảo thuộc quần-đảo Trường-Sa.
14.1 - Địa-danh và Địa-giới Quận Trường-Sa.
14.2 - Số lượng đảo.
14.3 - Vùng Việt-Hoa tranh-chấp.
14.3.1 - Địa-danh lịch-sử.
14.3.2 - Đảo Trường-Sa.
14.4 - Vùng Việt và 5, 6 nước tranh-chấp.
14.5 - Vùng Việt-Hoa-Phi tranh-chấp.
14.5.1 - Khu Nam.
14.5.2 - Khu Trung.
14.5.3 - Khu Bắc.
14.5.4 - Khu Đông.

15 - Kiến-thức về Biển Đông và các cuộc khảo-sát vùng Hoàng-Sa, Trường-Sa.
15.1 - Kiến-thức Biển Đông từ những ngày xa xưa.
15.2 - Thời Lê-Nguyễn.
15.3 - Thời Pháp-thuộc.
15.4 - Thời Việt-Nam Cộng-hòa.
15.4.1 - Các cuộc khảo-sát Biển Đông.
15.4.2 - Hình-ảnh phòng thủ Trường-Sa.
15.5 - Trung-Quốc(Cộng) lợi-dụng khảo-cứu để xâm-lược.
15.6 - Chuyện anh-hùng-ca.
15.7 - Chuyện khảo-cứu tức cười!

16 - Tổ chức ra biển.
17 - Kết-luận.

Tọa-độ địa-lý các đảo Hoàng-Sa.
Tọa-độ địa-lý các đảo Trường-Sa.
Sách báo tham-khảo.
Bảng liệt-kê Hình-ảnh.

III- Lời Bạt
Cụ Nguyễn Khắc-Kham (Dư-Phủ) và Giáo-Sư Hà Mai-Phương.

IV- Phụ-bản tiếng Anh.
 

THAY LỜI TỰA

Hiện nay có tới năm quốc gia trong vùng đang xâu xé, tranh giành chiếm đóng một số đảo thuộc quần đảo Trường-Sa của Việt Nam và đòi hỏi chủ quyền toàn phần hay một phần của quần đảo này. Đó là Trung quốc( cộng sản), Đài loan, Phi luật tân, Mã Lai Á và Brunei.

Quần đảo Hoàng-Sa của Việt Nam đã bị Trung Quc thôn tính nốt phần phía Tây của quần đảo này là Nguyệt Thiềm bằng quân sự vào tháng 1 năm 1974.

Ngoài việc dùng biện pháp bạo lực để chiếm một số đảo vào năm 1988, Trung Quôc có một loạt hành vi qui mô trong một kế hoạch để xác nhận chủ quyền trên vùng Trường-Sa: vào năm 1983, quốc gia này vẽ lại bản đồ nới rộng ranh giới Đông Hải mà chúng đặt tên là Nam Hải. Với bản đồ mới này, toàn vùng Biển Đông thuộc chủ quyền của Trung Quôc: phía đông vùng này giáp bờ biển Phi luật tân, phía tây giáp bờ biển Việt Nam và phía nam giáp Mã Lai Á. Đến tháng 2 năm 1992, chúng ban hành một đạo luật nói rằng những tàu quân sự và tàu khoa học (ám chỉ các tàu khoan, dò tìm dầu hoả) đi qua vùng biển này phải xin phép chúng. Nếu không, chúng sẽ đánh chìm. Rồi đến tháng 5 năm đó, chúng nhượng cho một công ty dầu của Mỹ là Crestone tìm dò dầu hoả trong khu vực rộng 25,000 cây số vuông nằm về phía tây quần đảo Trường-Sa, rất gần Cù lao Phú-Quý của ta. Cũng vào năm này, chúng cho tàu trawler với 2 tầu quân sự hộ tống chở một Mốc, đến đánh dấu chủ quyền trên đảo Đá Lạc. Chúng chiếm cả thảy 8 đảo của Việt nam. Tháng 6 năm 2006, chúng phổ biến một bảo đồ mới, vẽ lại ranh giới vùng Biển Đông. Với Bản đồ này, ranh giới được vẽ lại tiến sát bờ bể Việt nam: cách huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi (phía dưới vĩ tuyến 15) khoảng 70 hải lý, và cách Cam Ranh khoảng 45 hải lý. Chúng không để ý đến luật biển 1982 qui định thềm lục-địa của quốc gia hải cận và vùng đặc-quyền kinh-tế là 200 hải lý.

Để yểm trợ cho công tác xác nhận chủ quyền này, vào năm 1994 chúng cho một số học giả Hoa lục sang Đài Loan họp với học giả địa phương thiết lập một cơ quan hỗn hợp Quốc Cộng Trung Hoa tuyên bố rằng toàn vùng biển kể trên thuộc Trung Hoa. Cơ quan hỗn hợp này có nhiệm vụ sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến tài liệu ngõ hầu chứng minh chủ quyền của Trung Hoa trên toàn vùng Đông Hải. Ngoài việc sử dụng trí thức vào công việc trên, Trung Quôc từ nhiều năm nay đã chuẩn bị biện pháp quân sự để bảo vệ “phần lãnh hải ấy”. Vì hai vùng quần đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa ở quá xa lãnh thổ của Trung Quốc, Trung Quôc đã và đang tăng cường Hạm Đội Biển Xanh với mưu đồ khống chế vùng này. Ba biện pháp được áp dụng:

a) đặt mua một hàng không Mẫu Hạm của Ukraine trên đó có thể chứa được 18 phi cơ SU-27 và đồng thời cải biến một tàu hàng khổng lồ thành một hàng không Mẫu Hạm khác (việc mua hàng không mẫu hạm Tbilisi, 60, 000 tấn hay Varyag, 67,000 tấn của Ukraine trị giá 2 tỹ MK từ 1992 cà cải biến tầu hàng này được hoãn lại);

b) mua kỹ thuật tiếp tế nhiên liệu trên không của Iran để nới rộng tầm xa của các chiến đấu cơ;

c) xây dựng trên quần đảo Hoàng-Sa một căn cứ hải quân với một phi trường cho phi cơ cất cánh liền có thể lên xuống; chúng xây cả hồ nước ngọt và hiện nay có cả ngàn quân ra trấn đóng trên căn cứ ấy.

Sức mạnh hải quân Trung Quôc cũng được tăng cường với 24 máy bay SU-27 mới mua của Nga-Sô. Loại máy bay này tương đương với F.15 tối tân nhất của Mỹ. Chúng đang tăng cường cả tàu ngầm cho hạm đội ấy. Chúng đã cho xây một căn cứ trên một vùng đá ngầm mà Phi Luật Tân trước đó cũng đã nhận có chủ quyền. Khi Phi Luật Tân phản đối, chúng đã phủ nhận, rồi lại nhìn nhận đấy là nơi cho ngư dân Trung Quôc tá túc khi hành nghề. Phi Luật Tân đã cho phá hủy căn cứ ấy, dù hai bên bắt đầu thương thuyết tại Bắc Kinh để giải quyết tranh chấp.

Không ai có thể chối cãi được hai vùng quần đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa là của Việt Nam... Đối với ngoại bang, hai vùng quần đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa về phương diện Địa Lý, Lịch Sử, Pháp Chế cũng như về Hành Xử Chủ Quyền đều thuộc về Việt Nam.

Hồi cuối tháng 7 năm 1994, trước lời công bố trắng trợn của một thiểu số học giả Trung Quôc với sự đồng loã của một thiểu số học giả Đài Loan đòi hỏi chủ quyền trên các vùng quần đảo này, trí thức Việt Nam tại Hoa Kỳ, họp tại Đại học Stanford, California có ra một Tuyên cáo xác nhận chủ quyền của Việt Nam trên hai vùng quần đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa ở Biển Đông.

Hưởng ứng tuyên cáo đó, học giả Vũ Hữu San đã sưu tầm, nghiên cứu về đia lý để chứng minh chủ quyền của Việt Nam trên các vùng quần đảo này. Công trình nghiên cứu ấy đã hoàn tất và được ấn hành dưới nhan đề ĐỊA LÝ BIỂN ĐÔNG VỚI HOÀNG-SA VÀ TRƯỜNG SA.

Đây là một công trình nghiên cứu hết sức công phu với nhiều khám phá mới lạ. Soạn giả đã tỏ ra có những kiến thức vững chải và thông hiểu về hải dương học, địa chất học, sinh vật học, thảo mộc học, văn minh học, nối kết các dữ kiện hiện có trên hải đảo với đất liền của Việt Nam để chứng minh tài tình các vùng quần đảo này là đất nối dài của Việt Nam. Ngoài ra, là một Sĩ quan cao cấp của Hải quân Việt Nam Cộng Hoà và đã từng hành quân nhiều lần tại vùng quần đảo này và tận mắt quan sát các hải đảo ấy, soạn giả đã mô tả các đảo một cách đầy đủ chi tiết từ hình dạng, kích thước, thảo mộc, địa chất, tài nguyên,… đến cả các vị trí chính xác từng đảo so với các đảo khác, với bờ biển Việt Nam và với bờ biển của mỗi quốc gia đòi hỏi chủ quyền như Trung quốc (cộng), Đài Loan, Phi luật tân, Mã Lai Á, Brunei. Soạn giả cũng không quên nói tới luật quốc tế về biển cả có liên hệ tới hai vùng quần đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa. Ngay cả vấn đề lịch sử chủ quyền của Việt Nam trên các quần đảo này cũng được soạn giả đề cập tới.

Các dữ kiện được trình bày trong công trình nghiên cứu chứng minh rõ ràng rằng Việt Nam có chủ quyền trên vùng biển này.

Về tài liệu tham chiếu, soạn giả Vũ Hữu San đã viện dẫn rất nhiều tài liệu do những học giả có uy tín viết về vấn đề này. Cuối cùng, cuốn ĐỊA LÝ BIỂN ĐÔNG VỚI HOÀNG-SA VÀ TRƯỜNG SA có tới hai trăm bản đồ và hình ảnh giúp cho người đọc nhìn thấy ngay được vấn đề.

Uỷ Ban Bảo Vệ Sự Vẹn Toàn Lãnh Thổ Việt Nam, một tổ chức thoát thai từ nhóm tri thức Việt Nam tại Hoa Kỳ hân hạnh giới thiệu cuốn sách có giá trị này của học giả Vũ Hữu San với bạn đọc và mong muốn mỗi gia đình Việt Nam có một cuốn làm tài liệu khi cần phải nói cho mọi người biết rõ về vấn đề này và cũng nên có một cuốn gửi biểu thư viện công cộng tại địa phương nơi độc giả cư ngụ. Việc này sẽ giúp cho những ai muốn nghiên cứu vấn đề chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông, họ sẽ có ngay những tài liệu cần thiết.

Cuốn Địa Lý Biển Đông Với Hoàng-Sa và Trường-Sa được in lại lần thứ III vào năm 2007 này với những bổ túc cho đầy đủ hơn là để tưởng nhớ và ghi ơn cố GS Nguyễn Khắc Kham, một trí thức hàng đầu của dân tộc Việt đã sản xuất ra nhiều thế hệ trí thức trong ba phần tư thế kỷ qua và những môn sinh ấy của Giáo sư đã đóng góp vào việc xây dựng, cũng cố và phát huy nền văn hóa dân tộc vừa mới thoát khỏi nền đô hộ của thực dân Pháp.

Đại học Stanford ngày 10 tháng 5 năm 2007

Uỷ Ban Bảo Vệ Sự Vẹn Toàn lãnh thổ Việt Nam:

GS Nguyễn Văn Canh.

 

Tư liệu 300 trang

Chú thích:

Một số ngôn từ trong bài viết nầy đã được hiệu đính lại đồng thời chúng tôi xin lược bỏ một số đoạn chỉ trích không phù hợp với nội dung của toàn tập tư liệu để tránh mọi hiểu lầm

Download:

http://www.lebichson.org/VuHuuSan-DiaLyBienDong.pdf

Copyright © 2009 by Bauxite Việt Nam International http://bauvinal.info.free.fr  http://bauxitevietnam.free.fr