Google phiên dịch các ngoại ngữ

 

Nếu các bạn không rành tiếng nước ngoài

 

1- Hãy bấm vô ô này trước

 

 

2- sẽ hiện ra khung cửa này:

 

 

 

 3- chép nội dung của bài mình muốn đọc vô khung trên, rồi chỉ cho Google biết ngôn ngữ ta vừa mới chép là tiếng gì: Anh (English), Đức (German), Nhật (Japanese), Pháp (Français), Trung (Chinese), ... 

 

4-  bấm lên ô "Translate"