Đại sứ Lê Công Phụng trả lời phỏng vấn về vấn đề biên giới lãnh hải với Trung Quốc

 25.09.2008 - 29/09/2008

RFA
   

Phần 1

Quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện hiệp ứơc phân giới trên bộ Việt-Trung. Những vấn đề phát sinh và cách giải quyết.

Phần 2

Ải Nam quan và Thác Bản Giốc: Huyền thoại và thực tế. Hai địa danh này còn hay mất?
 

Phần 3

Vịnh Bắc bộ: Có mất biển không?

 

 

Phần 4

Tại sao cần có một hiệp định về nghề cá? Giải thích các trừơng hợp ngư phủ Việt Nam bị bắt, giết…

Phần 5

Vấn đề Hòang Sa Trừơng Sa: Thực trạng và cách đối phó.

 

 

Cuộc phỏng vấn giữa nhà báo Lý Kiến Trúc, Chủ nhiệm tạp chí Văn Hóa xuất bản tại quận Cam, California và Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Lê Công Phụng, nguyên trưởng đòan đàm phán về biên giới với Trung Quốc.

LeCongPhung-09232008a-200.jpg

Ông Lê Công Phụng, Đại sứ VN tại Hoa Kỳ, nguyên Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ về biên giới, lãnh thổ với Trung Quốc
Từ tháng hai năm 2000, ông Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ về biên giới, trên bộ và trên biển với Trung Quốc.

Đầu năm 2001, ông giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại Giao Việt Nam, Trưởng Ban Biên giới; và từ cuối tháng tám năm 2007, là đại sứ Việt Nam tại Hoa kỳ

 

 

Bauxite Việt Nam International http://bauvinal.info.free.fr  , http://bauxitevietnam.free.fr